Chương trình các lớp bồi dưỡng kiến thức tại viện

Lopnentang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.Chương trình kỹ thuật Viên :

KỸ THUẬT VIÊN CHÂM CỨU – XOA BÓP – DAY ẤN HUYỆT (60 buổi LT + TH)
Điều kiện nhập học :
– Có chứng chỉ Tốt nghiệp PTTH.
– Đăng ký làm Hội viên Hội Đông y.
– Có đầy đủ 03 chứng chỉ hoặc tương đương:
   + Lý luận cơ bản (60 tiết)
   + Châm cứu sơ cấp ( 60 tiết)
   + Châm cứu trung cấp (60 tiết Lý thuyết và 60 tiết Thực hành)
 Mục đích của Khóa học:
 Trang bị kiến thức cho học viên đủ để chẩn đoán một số chứng bệnh thường gặp và điều trị bằng châm cứu, xoa bóp day ấn huyệt.
KỸ THUẬT VIÊN ĐÔNG DƯỢC (64 buổi)
Điều kiện nhập học :
– Có chứng chỉ Tốt nghiệp PTTH.
– Đăng ký làm Hội viên Hội Đông y.
– Có đầy đủ 03 chứng chỉ hoặc tương đương:
   + Lý luận cơ bản (60 tiết)
   + Đông dược cơ bản (80 tiết)
   + Kỹ thuật bào chế (60 tiết)
 Mục đích của Khóa học:
 Đào tạo nhận mặt, sơ chế các loại Dược liệu, bảo quản Đông dược, phát thuốc thành phẩm, bốc thuốc theo đơn, …

caclophotro