Danh sách Bác Sĩ khám theo yêu cầu

STT Họ và Tên Chức danh Khoa / Phòng
1 [sg_popup id=”1″]Lê Văn Hải[/sg_popup] BS CKII
2 [sg_popup id=”2″]Trần Ngọc Minh Chuyên[/sg_popup] Ths BS
3 [sg_popup id=3]Đặng Thế Vũ[/sg_popup] Ths BS
4 [sg_popup id=”4″]Trần Minh Quang[/sg_popup] Ths BS
5 [sg_popup id=”5″]Trương Đức Thành[/sg_popup] BS CKII
6 [sg_popup id=”6″]Tạ Thị Phước Hòa[/sg_popup] BS CKII
7 [sg_popup id=”7″]Lê Văn Phương[/sg_popup] Bác sĩ
8 [sg_popup id=”8″]Vũ Thái Sơn[/sg_popup] Ths BS
9 [sg_popup id=”9″]Hồ Ngọc Hồng[/sg_popup] BS CKII
10 [sg_popup id=”10″]Phan Quốc Hưng[/sg_popup] BS CKI
11 [sg_popup id=”11″]Nguyễn Thị Ngọc Diệp[/sg_popup] Ths BS
12 [sg_popup id=”12″]Dương Xuân Vũ[/sg_popup] BS CKI
13 [sg_popup id=”13″]Trần Vũ Lan Hương[/sg_popup] BS CKI
14 [sg_popup id=”14″]Trần Khoa Nguyên[/sg_popup] BS CKII
15 [sg_popup id=”15″]Trần Thị Lan Hương[/sg_popup] BS CKII
16 [sg_popup id=”16″]Trần Tuấn Anh[/sg_popup] BS CKI
17 [sg_popup id=”17″]Hoàng Phương Nhi[/sg_popup] BS CKI
18 [sg_popup id=”18″]Trương Đỗ Anh Huy[/sg_popup] Ths BS
19 [sg_popup id=”19″]Phạm Thị Dung[/sg_popup] Bác sĩ
20 [sg_popup id=”20″]Trương Thị Ngọc Lan[/sg_popup] TS BS
21 [sg_popup id=”21″]Hoàng Thị Minh Hiếu[/sg_popup] BS CKI
22 [sg_popup id=”22″]Hà Thị Nga[/sg_popup] Ths BS
23 [sg_popup id=”24″]Lê Ngọc Thanh[/sg_popup] Ths BS
24 [sg_popup id=”25″]Cao Văn Vui[/sg_popup] BS CKII
25 [sg_popup id=”26″]Phan Minh Trí[/sg_popup] Ths BS
26 [sg_popup id=”27″]Nguyễn Tuấn Anh[/sg_popup] Ths BS
27 [sg_popup id=”28″]Nguyễn Tuấn Quyên[/sg_popup] Ths BS
28 [sg_popup id=”29″]Nguyễn Bình Phương Thảo[/sg_popup] Ths BS
29 [sg_popup id=”30″]Bùi Nguyễn Y Châu[/sg_popup] BS CKII
30 [sg_popup id=”31″]Lê Cao Chí Mỹ[/sg_popup] Ths BS
31 [sg_popup id=”32″]Trần Tuấn Khanh[/sg_popup] BS CKI
32 [sg_popup id=”34″]Trương Trung Hiếu[/sg_popup] Ths BS
33 [sg_popup id=”35″]Lê Thị Kim Oanh[/sg_popup] Ths BS
34 [sg_popup id=”36″]Lục Chấn Thuận[/sg_popup] Bác sĩ
35 [sg_popup id=”37″]Dương Ngọc Trâm Anh[/sg_popup] Bác sĩ
36 [sg_popup id=”38″]Ngô Anh Dũng[/sg_popup] TS BS
37 [sg_popup id=”41″]Bùi Thị Kim Hoa[/sg_popup] Ths BS
39 [sg_popup id=”44″]Đỗ Thường Quân[/sg_popup] BS CKI
40 [sg_popup id=”45″]Quan Vũ Ngọc[/sg_popup] Ths BS
41 [sg_popup id=”46″]Lê Ngọc Quý[/sg_popup] BS CKI
42 [sg_popup id=”48″]Nguyễn Ngọc Diệu Tuyền[/sg_popup] Ths BS
43 [sg_popup id=”49″]Nhâm Chấn Phát[/sg_popup] BS CKI
44 [sg_popup id=”50″]Nguyễn Tiểu Miêu[/sg_popup] Ths BS
45 [sg_popup id=”51″]Nguyễn Xuân Lương[/sg_popup] Bác sĩ
46 [sg_popup id=”53″]Huỳnh Thanh Ân[/sg_popup] BS CKII
47 [sg_popup id=”54″]Lê Bá Xuân Thanh[/sg_popup] Ths BS