Chiêu sinh lớp Lý luận cơ bản 104

0
621

Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh thông báo chương trình phổ cập kiến thức đông y chiêu sinh lớp Lý luận cơ bản 104 như sau:

Giáo viên : TS. BS. Trương Thị Ngọc Lan, TS.BS.Nguyễn Hoàng Việt, ThS.BS.Trương Đỗ Anh Huy

Khai giảng :      22 – 5 – 2017 (khi đủ 20 học viên đăng ký)

Ngày học :         Hai – Tư – Sáu

Giờ học :            08 giờ – 10 giờ

Học phí :            1.300.000đ (bao gồm tài liệu)/khóa/30 buổi học

SHARE