Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện hướng dẫn thực hành cho đối tượng Y sĩ YHCT

Bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện hướng dẫn thực hành cho đối tượng Y sĩ Y học cổ truyền để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

0
3354
SHARE