Dời lịch thi Lý thuyết lớp Nhân viên xoa bóp bấm huyệt vật lý trị liệu đợt 1

0
564

Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học – Chỉ đạo tuyến thông báo dời lịch thi lý thuyết lớp Nhân viên xoa bóp bấm huyệt vật lý trị liệu đợt 1 như sau:

Thời gian: 14g00 Ngày 28/02/2017

Địa điểm: Hội trường 1 – Viện Y Dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh

SHARE