Kết quả thi cuối khóa lớp Lý luận cơ bản khóa 102

0
418

KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP LÝ LUẬN CƠ BẢN KHÓA 102
 Ngày thi : 09/01/2017

STT Họ và Tên Năm sinh Điểm Kết quả Ghi chú
1 Lương Ngọc Vân Anh 1991 2.00 Không đạt
 
2 Nguyễn
Ánh 1987 3.50 Không đạt
 
3 Lê Tấn  Bảo 1966 10.00 Xuất sắc  
4 Nguyễn Thị Minh
Châu 1964 8.75 Giỏi
 
5 Nguyễn Thị Lệ Diễm 1970 7.50 Khá  
6 Huỳnh Thị
Diệu 1981 6.00 Trung bình  
7 Lương Thị Hoa
Dung 1981 10.00 Xuất sắc  
8 Trần Hải Cẩm
Giang 1986 10.00 Xuất sắc
 
9 Lê Thị Hồng  Hạnh 1974 5.00 Trung bình  
10 Tăng Thị Mỹ
Hạnh 1978 7.25 Khá  
11 Trần Thị Thu Hường 1978 4.00 Không đạt
 
12 Nguyễn Thị Kim Huyền 1987 10.00 Xuất sắc  
13 Quản Lai
1970 2.30 Không đạt  
14 Đặng Thị Lan 1981 5.00 Trung bình  
15 Phan Văn Luân 1991 10.00 Xuất sắc
 
16 Phạm Ly
Na 1992 3.00 Không đạt
 
17 Lê Thị Thanh
Nga 1977 4.25 Không đạt
 
18 Nguyễn Thị Hồng
Ngọc 1992 4.00 Không đạt
 
19 Nguyễn Thị Linh
Nhi 1997 4.50 Không đạt
 
20 võ Hồng
Phát 1992 10.00 Xuất sắc
 
21 Nguyễn Quang Vĩnh
Phú 1981 6.25 Trung bình  
22 Trần Đức Thanh 1973 10 Xuất sắc
 
23 Nguyễn Thị Phương
Thảo 1996 9.00 Xuất sắc  
24 Trần Thị Mỹ
Thuận 1984 10.00 Xuất sắc
 
25 Bùi Thị  Tiến 1969 0.00 không đạt
26 Châu Quốc Trinh 1973 3.00 Không đạt
27 Ngô Văn Tuấn 1969 2.50 Không đạt
28 Nguyễn Thị Hồng Vân 1979 7.25 Khá

Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học – Chỉ đạo tuyến thông báo.

SHARE