Lịch thi lớp Nhân viên xoa bóp bấm huyệt vật lý trị liệu khóa 2

0
819

Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học – Chỉ đạo tuyến thông báo lịch thi  lớp Nhân viên xoa bóp bấm huyệt vật lý trị liệu khóa 2 như sau:

Thi lý thuyết:

Thời gian: 8g00 Ngày 12/05/2017

Địa điểm: Hội trường 1 – Viện Y Dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh

Thi thực hành:

Thời gian: 14g00 Ngày 12/05/2017

Địa điểm: Hội trường 1 – Viện Y Dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh

SHARE