chiêu sinh lớp Đông dược cơ bản 59

0
1586

Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh thông báo chương trình phổ cập kiến thức đông y chiêu sinh lớp Đông dược cơ bản 59 như sau:

Giáo viên : ThS. Dk. Hà Văn Hùng, DS.CKI. Trần Thị Thanh Hương, ThS. Dk.Nguyễn Thị Diệu, ThS. Dk.Nguyễn Thị Xuân Phương, TS.BS. Nguyễn Hoàng Việt, ThS.BS.Trương Đỗ Anh Huy

Khai giảng :      06 – 3 – 2017 (khi đủ 20 học viên đăng ký)

Ngày học :         Hai – Tư  – Sáu

Giờ học :            14 giờ – 16 giờ

Học phí :            1.800.000đ (bao gồm tài liệu)/khóa/40 buổi học

SHARE