Dời lịch khai giảng lớp Đông dược cơ bản khóa 63

0
6123

Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh thông báo Dời lịch khai giảng lớp Đông dược cơ bản khóa 63 như sau:
Giáo viên : ThS. Dk. Hà Văn Hùng, DS.CKII Trần Thị Thanh Hương, ThS. Dk.Nguyễn Thị Diệu, ThS.BS.Phạm Ngọc Liệp
Khai giảng : Thứ Tư ngày 19/06/2019 (khi đủ 20 học viên đăng ký)
Ngày học : Hai – Tư – Sáu
Giờ học : 14 giờ – 16 giờ
Học phí : 1.800.000đ (bao gồm tài liệu)/khóa/40 buổi học
Giáo viên : ThS. Dk. Hà Văn Hùng, DS.CKII. Trần Thị Thanh Hương, ThS. Dk.Nguyễn Thị Diệu, ThS.BS.Phạm Ngọc Liệp
Khai giảng : Thứ Tư ngày 19/06/2019 (khi đủ 20 học viên đăng ký)
Ngày học : Hai – Tư – Sáu
Giờ học : 14 giờ – 16 giờ

SHARE