Chiêu sinh lớp Lý luận cơ bản 106

0
577

Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh thông báo chương trình phổ cập kiến thức đông y chiêu sinh lớp Lý luận cơ bản 106 như sau:
Giáo viên : LY. Phạm Duy Xuân Quang, BS. Lê Ngọc Tuấn Anh, BS. Mai Phi Long.

Khai giảng : Thứ 2 ngày 12 – 03 – 2018 (khi đủ 20 học viên đăng ký)

Ngày học : Hai – Tư – Sáu

Giờ học : 08 giờ – 10 giờ

Học phí : 1.300.000đ (bao gồm tài liệu)/khóa/30 buổi học

SHARE