Đã có giấy chứng nhận lớp “Lý thuyết điều trị bằng phương pháp Cấy chỉ”

0
961

Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học – Chỉ đạo tuyến Viện Y dược học dân tộc thành phố Hồ Chí Minh thông báo đã có giấy chứng nhận lớp “Lý thuyết điều trị bằng phương pháp Cấy chỉ”, học viên liên hệ Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học – Chỉ đạo tuyến để nhận giấy chứng nhận.

SHARE