Thông báo lịch thi lớp Châm cứu sơ cấp ngoài giờ 07

0
475

Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học – Chỉ đạo tuyến thông báo lịch thi lớp Châm cứu sơ cấp ngoài giờ 07 như sau:

Thời gian: 14h ngày 09/4/2017

Địa điểm: Hội trường 2 (cạnh phòng Đào tạo), Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh

SHARE