Thông báo lịch thi lớp Đông dược cơ bản 58

0
588

Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học – Chỉ đạo tuyến thông báo lịch thi lớp đông dược cơ bản 58 như sau:

  1. Phần thi Lý thuyết:

Thời gian: 13g30 ngày 01/3/2017.

Địa điểm: Hội trường 1, Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh

2. Phần thi nhận mặt dược liệu:

Thời gian: 13g30 ngày 03/3/2017.

Địa điểm: Hội trường 1, Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh

SHARE