Thông báo lịch thi lớp Lý luận cơ bản 103

0
378

Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học – Chỉ đạo tuyến thông báo lịch thi lớp Lý luận cơ bản 103 như sau:

Thời gian: 8h ngày 14/6/2017

Địa điểm: Hội trường 2 (cạnh phòng Đào tạo), Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh

SHARE