Chi bộ Khối Dược – Đảng bộ Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh Tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2025

Sáng ngày 15 tháng 10 năm 2022, Chi bộ Khối Dược, Đảng bộ Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2025. Thông qua Đại hội, Chi bộ Khối dược đã kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; Lựa chọn và bầu vào Ban chấp hành Chi bộ những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng Chi bộ và lãnh đạo toàn Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

0
415

Sáng ngày 15 tháng 10 năm 2022, Chi bộ Khối Dược, Đảng bộ Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2025. Thông qua Đại hội, Chi bộ Khối dược đã kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; Lựa chọn và bầu vào Ban chấp hành Chi bộ những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng Chi bộ và lãnh đạo toàn Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu

Nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ Khối dược có 18 đảng viên. Trong đó, có 16 đảng viên chính thức và 02 đảng viên dự bị. Với mục tiêu trọng tâm: Tiếp tục phát huy kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2020-2022, toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ phấn đấu làm tốt nhiệm vụ chính trị được giao qua các năm; giữ vững xếp loại Chi bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Quang cảnh đại hội

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, các đại biểu tham dự đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ với các chức danh Bí thư, Phó Bí thư và Chi uỷ viên Chi bộ Khối Dược, nhiệm kỳ 2022-2025, cụ thể như sau:

  1. Đ/c Thạch Thu Phượng – Trưởng Khoa, Khoa Dược – Bí thư Chi bộ.
  2. Đ/c Trương Đỗ Anh Huy – Trưởng phòng, Phòng Đào tạo, Nghiên cứu khoa học, Chỉ đạo tuyến – Phó Bí thư Chi bộ.
  3. Đ/c Vũ Ái Linh – Tổ trưởng tổ Văn phòng, Kho và Cấp phát, Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ Đông Y – Đông dược – Chỉ uỷ viên Chi bộ.
Các đại biểu trúng cử
Tập thể Chi bộ khối Dược

 

SHARE