HỒNG NGHĨA GIÁC TƯ Y THƯ

HỒNG NGHĨA GIÁC TƯ Y THƯ

0
32

Cuốn HỒNG NGHĨA GIÁC TƯ Y THƯ của Thiền sư TUỆ TĨNH do Y viện triều Lê Dụ Tông được xuất bản năm 1723. Tuệ Tĩnh là nhà đại danh y ở thế kỷ thứ 14 (?) có tinh thần dân tộc cao, muốn xây dựng nền y học Việt Nam với phương châm “Thuốc Nam Việt chữa người Nam Việt”.

SHARE