Thông báo mời cung cấp báo giá

Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị quan tâm, có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh trong năm 2023

0
1821

Viện Y dược học dân tộc (gọi tắt là Viện), hiện nay Viện có nhu cầu đầu tư, mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm. Viện kính mời các đơn vị quan tâm, có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh trong năm 2023, như sau:
1. Danh mục hàng hóa mời chào giá: Danh mục đính kèm.
2. Yêu cầu về chào giá: Giá chào bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định, chi phí vận chuyển, giao hàng, lắp đặt và các chi phí khác (nếu có).
3. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 06 tháng.
4. Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:
– Thư chào giá, bảng chào giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu của đại diện hợp pháp của quý Công ty);
– Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
– Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
– Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu liên quan khác).
5. Thời gian nhận hô sơ chào giá: Trước 14 giờ, ngày 08 tháng 11 năm 2023
6. Tiếp nhận thông tin nơi nhận báo giá:
– Địa chỉ: số 273-275 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh – Phòng Vật tư thiết bị y tế.
– Số điện thoại: 028.38443047

– Đồng thời gửi bản scan báo giá có đóng dấu đầy đủ và các tài liệu kèm theo qua email: pttbvydhdt@gmail.com.
Trân trọng./.

SHARE