Quy định chung đối với học viên học tại Viện

Quy đnh chung đi vi hc viên đang theo hc tt c các lp do Vin Y Dưc hc Dân tc Tp. H Chí Minh tổ chức k t ngày 01/7/2013 như sau:

1. Học viên đóng tiền sẽ nhận biên nhận thu học phí. nếu cần hóa đơn tài chính thì báo cho phòng tài chính kế toán ngay khi đóng học phí và sẽ được nhận sau khi kết thúc lớp học 01 tuần.

2. Sau ngày khai giảng, học viên đã đóng học phí sẽ không được hoàn tiền lại hay chuyển tiền sang lớp khác với bất cứ lý do gì.

3. Học viên thi lại phải đóng lệ phí thi lại càng sớm càng tốt (trước khi lớp tiếp theo khóa danh sách học viên). nếu quá 03 lớp liên tiếp, học viên không đóng tiền và thi lại thì sẽ phải đóng tiền học lại.

4. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với Phòng Nghiên cứu khoa học – chỉ đạo tuyến.