Thông tin nhu cầu đào tạo bác sỹ chuyên khoa cấp I, Cấp II chuyên ngành Y học cổ truyền

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC
Số:     /VYDHDT
Vv Thông tin nhu cầu đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp I, cấp II chuyên ngành Y học cổ truyền
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố hồ chí minh, ngày     tháng 9 năm 2014

 

Kính gửi: – Ban Giám đốc các Bệnh viện

Căn cứ Quyết định số 4026/QĐ-BYT ngày 20/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy định phân công công tác chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh; định hướng phát triển và tình hình thực tiễn của ngành Y học cổ truyền 19 tỉnh, thành phía Nam và 05 tỉnh Tây Nguyên;

Căn cứ Công văn số 5174/CV-SYT ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh; công văn số 87/ĐT-TTPN ngày 26 tháng 9 năm 2014 của Giám đốc Trung tâm huấn luyện nghiên cứu Y học quân sự phía Nam về việc mở lớp đào tạo Sau đại học chuyên ngành Y học cổ truyền, cụ thể như sau:

  • Thời gian dự kiến đào tạo: 24 tháng, niên khóa 2015 – 2017.
  • Đối tượng: bác sỹ chuyên ngành y học cổ truyền đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
  • Kinh phí: kinh phí tự túc của học viên và nguồn kinh phí hỗ trợ từ các đơn vị cử người đi học (nếu có).
  •  Địa điểm học, thực tập: Trung tâm huấn luyện – nghiên cứu Y học quân sự phía Nam – Học viện Quân Y và Viện Y Dược học Dân tộc thành phố Hồ Chí Minh.

Viện Y Dược Học Dân tộc thành phố Hồ Chí Minh thông tin và đề nghị các cơ sở, đơn vị y tế tại 19 tỉnh, thành phía Nam và 05 tỉnh Tây Nguyên có nhu cầu đào tạo cán bộ, viên chức tham gia học Sau đại học (bác sỹ chuyên khoa cấp I, bác sỹ chuyên khoa cấp II) gửi công văn (đính kèm biểu mẫu) về Viện Y Dược Học Dân Tộc thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 21 tháng 10 năm 2014, cụ thể như sau:

  • Người nhận thông tin và công văn: ông Trịnh Duy Hùng (điện thoại: 0916.682.382), Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học – Chỉ đạo tuyến Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh (thư điện tử: trinhduyhung1977@yahoo.com; điện thoại: 08.38445954).
  • Địa chỉ: số 273 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng.

 File đính kèm :  2014 mau dang ky tham du tuyen sinh BS CK II HVQY

VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG ĐIỀU HÀNH
  (đã ký)
TRẦN VĂN NĂM