Sơ kết chương trình công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2020

Ngày 30/7/2020, Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 nhằm đánh giá lại các hoạt động và các thành quả đã đạt được cũng như những vấn đề tồn tại, những thách thức và định hướng hoạt động sắp tới.

0
2476

Ngày 30/7/2020, Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 nhằm đánh giá lại các hoạt động và các thành quả đã đạt được cũng như những vấn đề tồn tại, những thách thức và định hướng hoạt động sắp tới.

Ông Nguyễn Thanh Tuyên, Phó Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc thành phố Hồ Chí Minh báo cáo sơ kết chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2020 để tổng quan kết quả và những thành tích đã đạt được của Viện. Nhận định 6 tháng đầu năm 2020 là khoảng thời gian mà cả nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ đại dịch Covid-19, tuy nhiên Viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, phát triển Viện, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện.
Sự chỉ đạo, lãnh đạo thường xuyên của Ban Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, Cục Quản lý Y Dược cổ truyền – Bộ Y tế trong triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Viện, kết hợp với sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Viện và sự nỗ lực, vì lợi ích chung của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động là động lực cho sự thành công bền vững của Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh trong 6 tháng đầu năm 2020.

Về phương hướng hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2020, Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh sẽ thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chương trình công tác năm 2020, nổi bật có thể kể đến các mục tiêu:
– Tiếp tục triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới đảm bảo hoạt động chuyên môn nhưng không để Viện trở thành nguồn lây bệnh.
– Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và các hoạt động dịch vụ phục vụ người bệnh. Trong đó, chú trọng công tác đánh giá, QLCL theo các Tiêu chí do Bộ Y tế ban hành.
– Thực hiện tốt công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức, người lao động Viện và khảo sát, triển khai chuyển giao, bàn giao thực hiện Đề án 1816 đối với các đơn vị tuyến dưới do Viện phụ trách.
– Thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát triển y, dược cổ truyền.
– Đảm bảo công tác triển khai và thực hiện Dự án xây dựng Khu khám và điều trị ban ngày và đưa vào sử dụng Khối nhà hành chánh.
– Tập trung thực hiện tốt các tiêu chí đánh giá quản lý chất lượng bệnh viện theo thang điểm của Bộ Y tế.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ban Giám đốc mong muốn tập thể Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; từng đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động Viện thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, với phương châm lấy người bệnh là trung tâm, hướng đến sự hài lòng của người bệnh, phấn đấu vượt chỉ tiêu, nâng cao điểm quản lý chất lượng bệnh viện năm 2020, để xứng đáng là đơn vị đầu ngành về y học cổ truyền của Thành phố và các tỉnh miền Nam, Tây Nguyên; giữ vững là cờ đầu, là bệnh viện Y học cổ truyền đứng đầu công tác quản lý chất lượng bệnh viện toàn quốc.

SHARE