Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự thi xét tuyển viên chức năm 2023

Viện y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc triệu tập thí sinh dự xét tuyển viên chức năm 2023 như sau:

0
901

Viện y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc triệu tập thí sinh dự xét tuyển viên chức năm 2023 như sau:
I. Thời gian, địa điểm:
1. Thời gian: vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 06 năm 2023
2. Địa điểm: Hội trường B.03.36 – Viện y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh (Số 273 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh)
II. Nội dung thực hiện.
Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2023 tại Viện y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh (Danh sách đính kèm)
Thí sinh đem theo chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân để đối chiếu.
Thí sinh xét tuyển trả lời phỏng vấn bao gồm: kiến thức chuyên môn, kiến thức chuyên ngành và kiến thức ngoại ngữ, tin học (nếu có). Thí sinh có 05 phút chuẩn bị và 10 phút trả lời phỏng vấn.
Trên đây là Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2023 của Viện y dược học dân tộc. Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo để thí sinh biết và thực hiện./.

SHARE