Thành viên

Quy định

Thứ năm, 22-03-2018 08:06
Quyết định 5078 của Ủy Ban Nhân dân Tp.Hồ Chí Minh về việc ban hành mẫu Phiếu trình và sắp xếp thành phần tài liệu trong hồ sơ trình duyệt, trình ký hồ sơ tại các cơ quan, tổ chức