Dời Lịch chiêu sinh lớp Lý luận cơ bản ngoài giờ 08

0
804

Viện Y Dược Học Dân Tộc Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo chương trình phổ cập kiến thức đông y chiêu sinh lớp lý luận cơ bản ngoài giờ 08

GIÁO VIÊN :            TS. NGÔ ANH DŨNG,  THS.BS. LÊ NGỌC THANH
Khai Giảng:            Thứ 7 Ngày 02 – 12 – 2017 ( Khi Đủ 20 Học Viên Đăng Ký )
Ngày Học:               Thứ Bảy – Chủ Nhật
Giờ Học:                 08 Giờ – 11 Giờ 30
Học Phí:                 1.600.000đ (Bao Gồm Tài Liệu)/ Khóa/15 Buổi Học

SHARE