10 Hoạt động tiêu biểu Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh năm 2020

Bên cạnh mục đích bảo tồn y dược cổ truyền, Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh phụ trách và chỉ đạo công tác khám chữa bệnh cho những bệnh viện Y học cổ truyền trên 24 tỉnh thành miền Nam và Tây Nguyên, nhằm phát triển lĩnh vực y học dân tộc, hướng tới phương châm nâng cao chất lượng dịch vụ bằng cách kết hợp y học cổ truyền và hiện đại một cách hài hòa.

0
6453

Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh là Bệnh viện đạt tiêu chuẩn xuất sắc toàn diện của TP. Hồ Chí Minh, là bệnh viện đứng đầu các bệnh viện Y học cổ truyền toàn quốc về quản lý chất lượng bệnh viện, chuyên nghiên cứu khoa học và đào tạo bài bản về kỹ năng lẫn kiến thức chữa bệnh dựa trên phương thức Đông y. Bên cạnh mục đích bảo tồn y dược cổ truyền, Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh phụ trách và chỉ đạo công tác khám chữa bệnh cho những bệnh viện Y học cổ truyền trên 24 tỉnh thành miền Nam và Tây Nguyên, nhằm phát triển lĩnh vực y học dân tộc, hướng tới phương châm nâng cao chất lượng dịch vụ bằng cách kết hợp y học cổ truyền và hiện đại một cách hài hòa.

SHARE