Giới thiệu về Viện Y Dược Học Dân Tộc

congViện Y Dược Học Dân Tộc thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 43/YTXHTB-TC ngày 24/12/1975 của Bộ Y tế Xã hội và Thương binh, được chuyển giao về Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 161/BYT-QĐ ngày 02/3/1985 của Bộ Y tế

Viện Y Dược Học Dân Tộc thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị phụ trách đầu ngành khám bệnh, chữa bệnh bằng y, dược cổ truyền của 19 tỉnh, thành miền Nam (trong đó có thành phố Hồ Chí Minh) và 05 tỉnh Tây Nguyên theo quyết định số 4026/QĐ-BYT ngày 20/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy định phân công công tác chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh.

Viện Y Dược Học Dân Tộc thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cơ chế tự chủ một phần theo quy định và chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Sở Y tế, Viện có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật, cụ thể:

  • Tên đơn vị: Viện Y Dược Học Dân Tộc thành phố Hồ Chí Minh
  • Trụ sở: 273-275 Nguyễn Văn Trỗi, P10, Q.Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biểu tượng:

    bieutuong
    Biểu tượng Viện Y Dược Học Dân Tộc