Dời lịch chiêu sinh lớp Lý thuyết châm cứu trung cấp khóa 67

0
1020

Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh thông báo chương trình phổ cập kiến thức đông y chiêu sinh lớp Lý thuyết châm cứu trung cấp 66 như sau:
TS. BS. Nguyễn Hoàng Việt, BS.CKI Hoàng Phương Nhi, ThS.BS.Trương Đỗ Anh Huy, BS.Lê Đức Trí
Khai giảng: 26 – 12 – 2017 (khi đủ 20 học viên đăng ký)
Ngày học :        Thứ Ba – Thứ Năm
Giờ học:       08 giờ – 10 giờ
Học phí:    1.300.000đ (đóng 1 lần)/khóa/30 buổi học lý thuyết
Chú ý: Khi đăng ký, học viên nộp 1 tấm hình 2×3 để làm thẻ học viên.
Sau khi kết thúc lý thuyết học viên đăng ký thực hành
Học phí thực hành : 1.200.000/ 30 buổi

SHARE