Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện hướng dẫn thực hành cho đối tượng Bác sĩ YHCT

Bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện hướng dẫn thực hành cho đối tượng Bác sĩ Y học cổ truyền để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

0
969
SHARE