Dời lịch khai giảng lớp Đông dược cơ bản 59

0
675

Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học – Chỉ đạo tuyến thông báo dời lịch khai giảng lớp “ĐÔNG DƯỢC CƠ BẢN 59” như sau:

Thời gian: 14g00 Ngày 10/4/2017 (Thứ Hai)

Địa điểm: Hội trường 1 – Viện Y Dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh

Trân trọng./.

SHARE