Giấy chứng nhận lớp nhân viên xoa bóp bấm huyệt lần 1

0
630

Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học – Chỉ đạo tuyến thông báo lớp nhân viên xoa bóp bấm huyệt lần 1 đã có giấy chứng nhận.

Mời các học viên đến Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học – Chỉ đạo tuyến để ký nhận.

Trân trọng.

SHARE