Chiêu sinh lớp Đông dược cơ bản khóa 62

0
5450

Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh thông báo Chương trình phổ cập kiến thức đông y chiêu sinh lớp Đông dược cơ bản khóa 62 như sau:
Giáo viên : ThS. Dk. Hà Văn Hùng, DS.CKI. Trần Thị Thanh Hương, ThS. Dk.Nguyễn Thị Diệu, ThS.BS.Trương Đỗ Anh Huy
Khai giảng : Thứ Hai ngày 03 – 9 – 2018 (khi đủ 20 học viên đăng ký)
Ngày học : Hai – Tư – Sáu
Giờ học : 14 giờ – 16 giờ
Học phí : 1.800.000đ (bao gồm tài liệu)/khóa/40 buổi học
Giáo viên : ThS. Dk. Hà Văn Hùng, DS.CKI. Trần Thị Thanh Hương, ThS. Dk.Nguyễn Thị Diệu, ThS.BS.Trương Đỗ Anh Huy
Khai giảng : Thứ Hai ngày 03 – 9 – 2018 (khi đủ 20 học viên đăng ký)
Ngày học : Hai – Tư – Sáu
Giờ học : 14 giờ – 16 giờ
Học phí : 1.800.000đ (bao gồm tài liệu)/khóa/40 buổi học

SHARE