Kết quả điểm thi cuối khóa lớp Xoa bóp bấm huyệt- Vật lý trị liệu Khóa 11

0
2363

Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học và Chỉ đạo tuyến Viện Y dược học dân tộc thành phố Hồ Chí Minh thông báo Kết quả điểm thi cuối khóa lớp Xoa bóp bấm huyệt- Vật lý trị liệu Khóa 11

SHARE