Thông báo nghỉ học lớp đông dược cơ bản 59

0
313

Phòng Đào tạo – Nghiên cứu Khoa học – Chỉ đạo tuyến Viện Y Dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh thông báo:

Lớp đông dược cơ bản 59 nghỉ chiều thứ 6 (ngày 23/06/2017), thứ 2 (ngày 26/06/2017) đi học bình thường

Trân trọng!

SHARE