Thông báo lịch thi lớp Châm cứu trung cấp 64

0
607

Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học – Chỉ đạo tuyến thông báo lịch thi lớp Châm cứu trung cấp 64 như sau:

Thời gian: 8h ngày 16/02/2017

Địa điểm: Hội trường 1, Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh

SHARE