Thông báo lịch thi lớp Lý luận cơ bản ngoài giờ 07

0
430

Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học – Chỉ đạo tuyến thông báo lịch thi lớp Lý luận cơ bản ngoài giờ 07 như sau:

Thời gian: 8h ngày 09/4/2017

Địa điểm: Hội trường 2 (cạnh phòng Đào tạo), Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh

SHARE