Tuyên dương “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo” giai đoạn 2019 – 2020

Sáng ngày 02/7/2020, tại hội trường Bệnh viện Trưng Vương, Công đoàn Ngành y tế TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tổng kết Tháng công nhân năm 2020 và tuyên dương “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo” giai đoạn 2019 – 2020. Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh vinh dự được tuyên dương 03 cá nhân gồm: - DS CKII Trần Thị Thanh Hương – Phó Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh; - ThS. BS CK II Trương Trung Hiếu – Trưởng phòng, Phòng Quản lý chất lượng, kiêm nhiệm Trưởng khoa Nội tổng hợp Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh; - KS. Lê Ngọc Quí – Bí thư Đoàn Thanh niên, Trưởng phòng, Phòng Công nghệ thông tin Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh.

0
422

Sáng ngày 02/7/2020, tại hội trường Bệnh viện Trưng Vương, Công đoàn Ngành y tế TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tổng kết Tháng công nhân năm 2020 và tuyên dương “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo” giai đoạn 2019 – 2020.
Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh vinh dự được tuyên dương 03 cá nhân gồm:
– DS CKII Trần Thị Thanh Hương – Phó Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh;
– ThS. BS CK II Trương Trung Hiếu – Trưởng phòng, Phòng Quản lý chất lượng, kiêm nhiệm Trưởng khoa Nội tổng hợp Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh;
– KS. Lê Ngọc Quí – Bí thư Đoàn Thanh niên, Trưởng phòng, Phòng Công nghệ thông tin Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh.

Phong trào thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo” đã được Công đoàn Ngành phát động và thực hiện trong nhiều năm qua gắn liền với phong trào “Bàn tay vàng” là phong trào xuyên suốt của các đơn vị trong toàn ngành. Phong trào đã tạo động lực phấn đấu và sức lan tỏa trong người lao động với hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đã được nghiệm thu, nhiều công trình sản phẩm mới cùng rất nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật và giải pháp mới góp phần nâng cao chất lượng trong công tác khám chữa bệnh, cải tiến thủ tục hành chính, làm lợi và tiết kiệm kinh phí hàng tỷ đồng. Trong giai đoạn 2019 – 2020, Công đoàn Ngành tổ chức tuyên dương 150 công chức, viên chức, người lao động có những đề tài nghiên cứu khoa học xuất sắc, sáng kiến nổi bật; đề xuất Liên đoàn Lao động Thành phố tuyên dương 6 cá nhân trong phong trào “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”.


Trong thời gian sắp đến, thực hiện chỉ đạo của Công đoàn ngành Y tế TP. Hồ Chí Minh, công đoàn cơ sở Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh cần tiếp tục đổi mới, nâng chất về nội dung, phương thức và giải pháp trong tổ chức phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức các phong trào thi đua phải thật cụ thể, sát thực tế, dễ hiểu, dễ nhớ, tập trung thực hiện những công việc cụ thể hàng ngày, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn trong khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền, kết hợp Y học hiện đại tại Viện. Bên cạnh đó, thường xuyên quan tâm việc phát huy sáng kiến, công trình nghiên cứu khoa học, xây dựng mô hình, cách làm, giải pháp hay, sáng tạo, hiệu quả, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng dịch vụ; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiêu biểu.

SHARE