Đảng bộ Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Ngày 28/7/2020, Đảng bộ Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức thành công Hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

0
670

Ngày 28/7/2020, Đảng bộ Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức thành công Hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Xồi, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cùng các đồng chí đại diện Đảng ủy Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh.
Trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, Chỉ thị của Đảng ủy cấp trên; tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu, phương hướng phấn đấu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, từng Chi bộ, đảng viên thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Cấp ủy cấp trên giao, góp phần nâng cao chất lượng quản lý bệnh viện, công tác khám bệnh, chữa bệnh với phương châm lấy người bệnh là trung tâm, hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Lãnh đạo toàn diện và phát huy vai trò của các Đoàn thể chính trị – xã hội Viện (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh) trong tham gia, tổ chức các hoạt động…
Đảng bộ Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh đã lãnh, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chỉ đạo thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh; công tác bảo tồn và phát triển y, dược cổ truyền; công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến, thực hiện Đề án 1816; công tác quản lý bệnh viện. Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh thường xuyên thực hiện phổ biến, quán triệt các Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động; tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đảm bảo công tác tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát và công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; vận động tốt công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Đảng bộ Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: lãnh đạo thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; lãnh đạo thực hiện nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư, nâng cấp các cơ sở y tế, đào tạo cán bộ; thường xuyên kiểm tra, giám sát các chi bộ trực thuộc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy cấp trên,….

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Xồi, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng bộ Viện cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện phân công nhiệm vụ cho đảng viên, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên là người thầy thuốc trong nghĩa vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Tăng cường phát huy vai trò lãnh đạo, thực hiện quy chế dân chủ trong Đảng, kiểm tra giám sát trong từng Chi bộ, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần xây dựng Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh; kế thừa truyền thống văn hóa dân tộc, kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền để phát triển nền đông y, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ ngày càng tăng và đa dạng của nhân dân.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, dịch bệnh Covid-19 trên toàn thế giới đang diễn biến phức tạp, rất khó đoán định, không thể lường trước, Đảng ủy Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh cùng tập thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động Viện cùng chung tay tiếp tục nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Viện trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kết thúc Hội nghị, Đảng bộ Viện tổ chức khen thưởng các cá nhân đạt Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2019.


SHARE