Đảng ủy, Ban Giám đốc Viện đối thoại với cán bộ viên chức, người lao động

Chiều ngày 28/12/2020 Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc với cán bộ viên chức, người lao động” nhằm tạo điều kiện tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại, giải đáp những vấn đề liên quan về tâm tư, nguyện vọng, đời sống và phản ánh những vấn đề mà viên chức, người lao động tại Viện quan tâm, đồng thời giúp cho lãnh đạo hiểu thêm được những trăn trở, khó khăn của trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, từ đó có cơ sở để hoạch định những chế độ, chính sách phù hợp tạo điều kiện tốt nhất cho viên chức và người lao động Viện.

0
359

Chiều ngày 28/12/2020 Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc với cán bộ viên chức, người lao động” nhằm tạo điều kiện tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại, giải đáp những vấn đề liên quan về tâm tư, nguyện vọng, đời sống và phản ánh những vấn đề mà viên chức, người lao động tại Viện quan tâm, đồng thời giúp cho lãnh đạo hiểu thêm được những trăn trở, khó khăn của trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, từ đó có cơ sở để hoạch định những chế độ, chính sách phù hợp tạo điều kiện tốt nhất cho viên chức và người lao động Viện.

Tham dự chương trình có Ông Huỳnh Nguyễn Lộc – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng, bà Trương Thị Ngọc Lan – Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng, ông Nguyễn Thanh Tuyên – Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng, ông Nguyễn Văn Hinh – Phó Bí thư Đảng ủy và ông Lê Ngọc Quí – Chủ tịch Công Đoàn Viện cùng Ban chấp hành các đoàn thể, lãnh đạo các khoa/phòng/trung tâm và hơn 300 cán bộ viên chức, người lao động đang làm việc tại Viện.

Chương trình được tổ chức với mục đích kết nối giữa lãnh đạo với viên chức và người lao động, thể hiện tinh thần, trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với sự phát triển của Viện. Cán bộ viên chức, người lao động có cơ hội được bày tỏ suy nghĩ, nêu những băn khoăn, vướng mắc, kiến nghị với Đảng ủy Ban Giám đốc Viện, Công đoàn Viện về những vấn đề liên quan trực tiếp đến việc làm, tiền lương, phúc lợi, chế độ chính sách, hoạt động của đơn vị. Qua đó, viên chức và người lao động đề xuất, hiến kế trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Viện. Đây cũng là dịp để Đảng ủy Ban Giám đốc Viện lắng nghe tiếng nói, lời tâm sự chân thành từ chính những người lao động để trực tiếp chia sẻ, giải đáp những thắc mắc, nguyện vọng của người lao động; nói rõ hơn cho họ hiểu về định hướng chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, những giải pháp thay đổi từ đó góp phần quan trọng để đội ngũ cán bộ viên chức, người lao động yên tâm công tác, lao động nhiệt tình và sáng tạo, cống hiến hết mình cho sự nghiệp.

Kết luận Hội nghị đối thoại, Ban Giám đốc Viện đã ghi nhận những ý kiến đóng góp, trao đổi của các cán bộ viên chức, người lao động tại Hội nghị. Ban Giám đốc và tập thể lãnh đạo Viện sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ, viên chức và người lao động Viện phát huy năng lực cá nhân, tạo sự đồng lòng, đoàn kết, nhất trí trong tập thể Viện để xây dựng Viện ngày càng vững mạnh trong thời gian tới.

SHARE