Đánh giá thực hành tốt thử thuốc lâm sàng tại Viện y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Thông tư số 29/2018/TT-BYT ngày 29/10/2018 của Bộ Y tế về Quy định về thử thuốc trên lâm sàng, sáng ngày 14 tháng 5 năm 2020, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế đã có buổi làm việc với Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh về công tác Đánh giá việc Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng theo Công văn số 405/K2ĐT-KHCN ngày 07/05/2020.

0
924

Căn cứ Thông tư số 29/2018/TT-BYT ngày 29/10/2018 về Quy định về thử thuốc trên lâm sàng, sáng ngày 14 tháng 5 năm 2020, Bộ Y tế đã có buổi làm việc với Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh về công tác Đánh giá việc Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng theo Công văn số 405/K2ĐT-KHCN ngày 07/05/2020.
Đoàn công tác gồm 6 thành viên là chuyên viên các cục chuyên môn trực thuộc Bộ Y tế, thư ký Hội đồng Đạo đức quốc gia và chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh do TS. BS Nguyễn Ngô Quang – Phó cục trưởng phụ trách Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế làm Trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, TS. BS Trương Thị Ngọc Lan – Phó Viện Trưởng đã báo cáo tóm tắt hoạt động của Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh trong thời gian qua và sơ đồ tổ chức, nhân sự, hệ thống chất lượng, cơ sở hạ tầng và hoạt động thử thuốc trên lâm sàng tại Viện. Với lịch sử 45 năm hình thành và phát triển của một đơn vị là Viện Nghiên cứu có giường bệnh , Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh có rất nhiều đề tài nghiên cứu và có đặc điểm đa dạng như:
• Nghiên cứu lâm sàng về hiệu quả điều trị các phương pháp không dùng thuốc và dùng thuốc.
• Nghiên cứu dạng bào chế thuốc
• Nghiên cứu tiền lâm sàng: nghiên cứu Độc tính cấp bán cấp, trường diễn, các mô hình: chống stress, tăng đường huyết, hạ acid uric, bổ khí…
• Nghiên cứu chất lượng thuốc, quy trình bào chế vị thuốc…

Từ năm 2015 đến nay, các đề tài nghiên cứu tại Viện ngày càng tăng, trong đó chiếm đa số là các đề tài về quản lý, khảo sát phục vụ quản lý chất lượng bệnh viện, các đề tài nghiên cứu lâm sàng chủ yếu là các đề tài Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II được thông qua Hội đồng đạo đức cấp Trường, Hội đồng Khoa học công nghệ Viện và Hội đồng Đạo đức Viện, nghiệm thu đề tài được kiểm tra số liệu, tài liệu tham khảo và bệnh án gốc.Đoàn công tác đã có đánh giá tốt về sự chuẩn bị chu đáo cho công tác nghiên cứu khoa học của Viện, cơ bản thống nhất và sẽ đề nghị Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh đạt chuẩn cơ sở thực hành tốt thử thuốc trên lâm sang giai đoạn 2,3,4 với các thuốc y học cổ truyền và các thuốc từ dược liệu.
Tiếp thu các ý kiến đánh giá của đoàn công tác, trong thời gian sắp tới, Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh sẽ hoàn tất hồ sơ, hoàn thiện các cơ sở vật chất, tích cực đào tạo năng lực nghiên cứu của nhân viên Viện để tăng cường triển khai nghiên cứu khoa học tại Viện, tìm kiếm, triển khai các đề tài cấp Sở, Bộ, liên kết hợp tác nghiên cứu với các trường Đại học, các công ty Dược, các công ty tư vấn Nghiên cứu khoa học để thuốc y học cổ truyền ngày càng được ứng dụng nhiều hơn, khoa học hơn, góp phần nâng cao vị thế của y học cổ truyền trong điều trị bệnh.

SHARE