Hội nghị tổng kết công tác Đảng, các Đoàn thể, Chính quyền và công tác Quản lý chất lượng bệnh viện năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 tại Viên Y dược học dân tộc

Viện Y dược học dân tộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, các đoàn thể, chính quyền và công tác quản lý chất lượng bệnh viện Viên Y dược học dân tộc năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

0
183

Chiều ngày 15 tháng 01 năm 2023, Tại Hội trường Viện Y dược học dân tộc đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác Đảng, các đoàn thể, chính quyền và công tác quản lý chất lượng bệnh viện Viên Y dược học dân tộc năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Toàn cảnh hội nghị
Đến tham dự chương trình có đồng chí Trần Văn Xồi – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Sở Y tế, đồng chí Huỳnh Nguyễn Lộc – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc, cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Viện; Chi ủy và đảng viên 03 Chi bộ trực thuộc; lãnh đạo khoa/ phòng/ trung tâm thuộc Viện, Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Viện, Ban Chấp hành các Chi đoàn, Tổ trưởng Tổ Công đoàn Viện, đảng viên, cảm tình Đảng của Đảng bộ và viên chức và người lao động của Viện Y dược học dân tộc.
Tại hội nghị nhằm có cái nhìn chi tiết hơn những thành tích đã đạt được của Viện Y dược học dân tộc cùng như những khó khăn, vướng mắt còn tồn tại, để từ đó đề ra phương hướng hoạt động năm 2024, đồng chí Nguyễn Thanh Tuyên – Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Viện trưởng đã thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám đốc Viện báo cáo công tác Quản lý chất lượng bệnh viện năm 2023, triển khai phương hướng năm 2024.
Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Văn Hinh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy lên Báo cáo Tổng kết công tác Đảng, đoàn thể năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, trong báo cáo đã nêu rõ Đảng ủy Viện cũng đã tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của ban Thường vụ Thành ủy trong việc giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Văn Xồi – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao kết quả đạt được của Viện Y dược học trong năm vừa qua, đồng thời chỉ đạo Viện triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024.Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2023, Đảng ủy Sở Y tế tin tưởng sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám đốc Viện cùng sự đồng lòng ủng hộ đội ngũ cán bộ viên chức, người lao động Viện, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong năm 2024, tiếp tục nghiên cứu phát huy được thế mạnh của đơn vị, thúc đẩy sự phát triển của nền y học cổ truyền, kết hợp y học hiện đại, góp phần vào công cuộc chăm sóc sức khoẻ nhân dân thành phố nói riêng và của cả nước nói chung.

Đồng chí Trần Văn Xồi – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị
Thay mặt Viện Y dược học dân tộc, đồng chí Huỳnh Nguyễn Lộc – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng tiếp thu ý kiến chỉ đạo từ cấp trên, nêu quyết tâm của Đảng ủy Viện, nỗ lực cao để hoàn thành xuất sắc công tác lãnh đạo, điều hành hoạt động của Viện; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Y tế, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Y tế; nâng cao chất lượng trong công tác quản lý, khám, chữa bệnh; các hoạt động công tác xã hội, tự chủ tài chính, bệnh án điện tử, công tác Dược … tại Viện.
Dịp này, Hội nghị đã trao Giấy khen Đảng ủy Viện đối với tập thể, cá nhân đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 cho 1 tập thể và 14 cá nhân. Khen thưởng cho 6 cá nhân là Bác sĩ đạt kết quả cao trong Hội thi Bác sĩ giỏi – Dược sĩ giỏi – Điều dưỡng, Y sĩ, Kỹ thuật viên giỏi tại Viện Y dược học dân tộc năm 2023 – 2024, Khen thưởng 4 cá nhân là Y sĩ, Điều dưỡng đạt kết quả cao trong Hội thi Bác sĩ giỏi – Dược sĩ giỏi – Điều dưỡng, Y sĩ, Kỹ thuật viên giỏi tại Viện Y dược học dân tộc năm 2023 – 2024, khen thưởng 3 cá nhân là Kỹ thuật viên đạt kết quả cao trong Hội thi Bác sĩ giỏi – Dược sĩ giỏi – Điều dưỡng, Y sĩ, Kỹ thuật viên giỏi tại Viện Y dược học dân tộc năm 2023 – 2024, khen thưởng 6 cá nhân là Dược sĩ đạt kết quả cao trong Hội thi Bác sĩ giỏi – Dược sĩ giỏi – Điều dưỡng, Y sĩ, Kỹ thuật viên giỏi tại Viện Y dược học dân tộc năm 2023 – 2024.

Đồng chí Trần Văn Xồi – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Sở Y tế trao Giấy khen Đảng ủy Viện đối với tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Đồng chí Trần Văn Xồi – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Sở Y tế, Đồng chí Huỳnh Nguyễn Lộc – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng trao Giấy khen Đảng ủy Viện đối với cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Đồng chí Trần Văn Xồi – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Sở Y tế, Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyên – Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Viện trưởng trao khen thưởng cho 6 cá nhân là Bác sĩ đạt kết quả cao trong Hội thi Bác sĩ giỏi – Dược sĩ giỏi – Điều dưỡng, Y sĩ, Kỹ thuật viên giỏi tại Viện Y dược học dân tộc năm 2023 – 2024

Đồng chí Nguyễn Văn Hinh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, đồng chí Trương Thị Ngọc Lan – Đảng uỷ Viên, Phó Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc trao khen thưởng cho 4 cá nhân là Y sĩ, Điều dưỡng đạt kết quả cao trong Hội thi Bác sĩ giỏi – Dược sĩ giỏi – Điều dưỡng, Y sĩ, Kỹ thuật viên giỏi tại Viện Y dược học dân tộc năm 2023 – 2024

Đồng chí Trần Văn Xồi – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Sở Y tế, đồng chí Trương Thị Ngọc Lan – Đảng uỷ Viên, Phó Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc trao khen thưởng cá nhân là Kỹ thuật viên đạt kết quả cao trong Hội thi Bác sĩ giỏi – Dược sĩ giỏi – Điều dưỡng, Y sĩ, Kỹ thuật viên giỏi tại Viện Y dược học dân tộc năm 2023 – 2024

Đồng chí Nguyễn Văn Hinh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, đồng chí Thạch Thu Phượng – Đảng uỷ Viên, Phó Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc trao khen thưởng cho cá nhân là Dược sĩ đạt kết quả cao trong Hội thi Bác sĩ giỏi – Dược sĩ giỏi – Điều dưỡng, Y sĩ, Kỹ thuật viên giỏi tại Viện Y dược học dân tộc năm 2023 – 2024.

SHARE