Hội nghị triển khai Quy chế làm việc tại Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh

Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị triển khai Quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung) tại Viện.

0
405

Vừa qua Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị triển khai Quy chế làm việc tại Viện. Qua nghiên cứu xem xét tình hình thực tế, Tổ Pháp chế đã kịp thời tham mưu, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc nhằm quy định rõ ràng, chặt chẽ về trách nhiệm, quyền hạn của các cấp lãnh đạo, viên chức, người lao động tại Viện.

Toàn cảnh hội nghị
Quy chế bao gồm 10 chương, 52 điều vè những quy định chung, thời gian làm việc, trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc, quan hệ công tác, chế độ thanh tra, kiểm tra, tổ chức các hội nghị, cuộc họp, tiếp công dân, tiếp khách, đi nước ngoài, công tác nước ngoài, chế độ báo cáo, thông tin, trách nhiệm thi hành tại Viện.

Đồng chí Trần Thúc Bão – Phó trưởng phòng, Phòng Tổ chức cán bộ Tổ trưởng Tổ Pháp chế triển khai quy chế tại Hội nghị
Việc triển khai quy chế làm việc nhằm quy định rõ ràng, chặt chẽ về trách nhiệm, quyền hạn của Ban giám đốc, viên chức, ngươi lao động, xác lập mối quan hệ công tác giữa Ban giám đốc, Trưởng, Phó và người lao động. Những điều khoản quy định trong quy chế buộc tất cả cán bộ viên chức, người lao động phải chấp hành và thực hiện nghiêm túc, đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất trong cơ quan, vân hành tốt bộ máy phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Viện

Cán bộ, viên chức, người lao động tập trung nghe triển khai quy chế

SHARE