Hội nghị viên chức, người lao động Viện Y dược học dân tộc năm 2024

Sáng ngày 23/12/2023, tại Hội trường Viện Y dược học dân tộc đã diễn ra chương trình Hội nghị viên chức và người lao động Viện Y dược học dân tộc năm 2024

0
482

Sáng ngày 23/12/2023, tại Hội trường Viện Y dược học dân tộc đã diễn ra chương trình Hội nghị viên chức và người lao động Viện Y dược học dân tộc năm 2024. Đến tham dự chương trình có Ông Trần Đăng Công Nghĩa – Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh, Ông Huỳnh Nguyễn Lộc – Bí thư Đảng ủy, Viện Trưởng Viện Y dược học dân tộc cùng các ông, bà đảng ủy Viện, Trưởng/ Phó các Đoàn thể, Khoa/ Phòng Trung tâm và 279 viên chức và người lao động Viện Y dược học dân tộc được bầu chọn tham gia từ các Khoa/ Phòng/ Trung tâm.

Toàn thể Đảng ủy, Ban giám đốc, viên chức, người lao động Viện thắp hương tại sân Y miếu Viện trước khi bắt đầu hội nghị

Toàn cảnh hội nghị
Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 15/KHLT-VYDHDT-CĐCS ngày 08 tháng 11 năm 2023 của Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Viện Y dược học dân tộc về việc tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động Viện Y dược học dân tộc năm 2024, nhằm kịp thời kiểm điểm, đánh giá các mặt hoạt động của đơn vị năm 2023; thống nhất phương hướng hoạt động của đơn vị năm 2024. Phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ viên chức trong việc xây dựng và phát triển của Viện. Đồng thời, phát động phong trào thi đua, động viên cán bộ viên chức đóng góp sức lực, trí tuệ, đoàn kết nhất trí phấn đấu hoàn thành hiệu quả nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

Hội nghị biểu quyết bằng cách giơ tay thống nhất các nội dung tại Hội nghị
Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Viện năm 2023, Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức và người lao động Viện Y dược học dân tộc năm 2023, Đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu của Ban Giám đốc Viện, Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2023; dự thảo phương hướng hoạt động phong trào viên chức và người lao động Viện năm 2024, Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023 và chương trình công tác năm 2024.

Ông Trần Đăng Công Nghĩa – Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Phát biểu tại hội nghị Ông Trần Đăng Công Nghĩa – Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh đánh gia cao các kết quả đạt được của Viện trong những năm qua, đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo và quyết liệt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, trong năm 2024, bằng những kinh nghiệm, sự đoàn kết, tính sáng tạo, hy vọng Viện sẽ ngày càng vũng mạnh, phát huy được vai trò của nền Y học cổ truyền góp phần xây dựng, bảo tồn nền y học cổ truyền trong việc bảo vệ sức khoẻ nhân dân của Thành phố nói riêng và cả nước nói chung.
Cũng trong chương trình Viện đã tổ chức khen thưởng cho các cá nhân, tập thể đã đạt thành tích xuất sắc trong năm 2023. Cụ thể, trao tặng cho 6 bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố đối với các cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2021, 2022), giấy khen của Sở y tế cho Tập thể Viện Y dược học dân tộc đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai các hoạt động trong tuần lễ Học tập suốt đời năm 2023, giấy khen của sở du lịch Thành Phố Hồ Chí Minh cho Tập thể Viện Y dược học dân tộc đã tích cực tham gia Chương trình Du lịch Y tế thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2017 – 2023, trao tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022 của Sở Y tế cho 24 cá nhân được công nhận Danh hiệu Chiến sĩ thi đua Cơ sở năm 2022, trao giấy khen cho 8 cá nhân có thành tích đạt kết quả cao trong tập huấn, áp dụng phương pháp 5S trong công tác quản lý chất lượng và triển khai kiểm tra, giám sát hoạt động 5S trong xây dựng môi trường Xanh – Sạch – Đẹp tại Viện Y dược học dân tộc, Quý II năm 2023, Khen thưởng các tập thể đạt kết quả cao trong Hội thi Gian hàng trò chơi dân gian của Chương trình Trung thu Viện Y dược học dân tộc năm 2023, Chủ đề: “Vui Tết đoàn viên – Trung thu Quý Mão”, Khen thưởng viên chức, người lao động có thư khen của bệnh nhân Quý III năm 2023, Khen thưởng các tập thể đạt kết quả cao trong thực hiện các hoạt động vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố xanh, sạch, đẹp và thân thiện môi trường” tại Viện Y dược học dân tộc năm 2023, Khen thưởng các cá nhân báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại Viện Y dược học dân tộc và Khen thưởng các cá nhân tích cực báo cáo sự cố tự nguyện, phòng ngừa sự cố y khoa Quý III năm 2023.

Ông Trần Đăng Công Nghĩa – Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và ông Huỳnh Nguyễn Lộc – Bí thư Đảng ủy, Viện Trưởng Viện Y dược học dân tộc trao bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố đối với các cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục

Trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

Trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở

Khen thưởng Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh Viện

Khen thưởng cá nhân báo cáo phản ứng có hại của thuốc ADR

Khen thưởng các tập thể đạt kết quả cao trong thực hiện các hoạt động vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố xanh, sạch, đẹp và thân thiện môi trường”

Khen thưởng cá nhân đạt thành tích cao trong tấp huấn, áp dụng phương pháp 5S

Khen thưởng các tập thể đạt kết quả cao trong Hội thi Gian hàng trò chơi dân gian của chương trình Trung thu Viện Y dược học dân tộc năm 2023, Chủ đề: “Vui Tết đoàn viên – Trung thu Quý Mão

Khen thưởng viên chức, người lao động có thư khen của bệnh nhân
Cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể cán bộ viên chức, người lao động, Viện Y dược học dân tộc hứa hẹn một năm 2024 với nhiều chương trình hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Ông Trần Đăng Công Nghĩa – Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và ông Huỳnh Nguyễn Lộc – Bí thư Đảng ủy, Viện Trưởng Viện Y dược học dân tộc chứng kiến Kí kết giao ước thi đua với các Khoa, Phòng, Trung tâm

SHARE