Thông báo mời cung cấp báo giá

Căn cứ kế hoạch hoạt động của Viện Y dược học dân tộc (gọi tắt là Viện), hiện nay Viện có nhu cầu mua sắm khí oxy y tế. Viện kính mời các đơn vị quan tâm, có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp khí oxy y tế phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh trong năm 2024

0
116

Kính gửi: Quý Công ty
Căn cứ kế hoạch hoạt động của Viện Y dược học dân tộc (gọi tắt là Viện), hiện nay Viện có nhu cầu mua sắm khí oxy y tế. Viện kính mời các đơn vị quan tâm, có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp khí oxy y tế phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh trong năm 2024, như sau:
1.Danh mục hàng hóa mời chào giá:

STT Danh mục mời chào giá Đơn vị tính  Số lượng
1 Khí oxy (chai 10 lít ≤ 2m3) Chai 100
2 Khí oxy (chai 40 lít ≤ 6m3) Chai 300

2.Yêu cầu về chào giá: Giá chào bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định, chi phí vận chuyển, giao hàng, lắp đặt và các chi phí khác (nếu có).
3.Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 06 tháng.
4.Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:
– Thư chào giá, bảng chào giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu của đại diện hợp pháp của quý Công ty);
– Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
– Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
– Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu liên quan khác).
5.Thời gian nhận hô sơ chào giá: Trước 11 giờ, ngày 13 tháng 03 năm 2024.
6.Tiếp nhận thông tin nơi nhận báo giá:
– Địa chỉ: số 273-275 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh – Phòng Vật tư thiết bị y tế.
– Số điện thoại: 028.38443047
– Đồng thời gửi bản scan báo giá có đóng dấu đầy đủ và các tài liệu kèm theo qua email: pttbvydhdt@gmail.com.
Trân trọng./.

SHARE