Thông điệp bảo đảm An toàn thực phẩm trong tháng hành động năm 2021

“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021 với Chủ đề: “Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới” sẽ được triển khai từ 15/4 đến 15/5/2021 trên phạm vi toàn quốc.

0
404

“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021 với Chủ đề: “Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới” sẽ được triển khai từ 15/4 đến 15/5/2021 trên phạm vi toàn quốc.
Thực hiện Chỉ thị số 34 ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới, trong đó hằng năm các bộ, ngành, địa phương tổ chức “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”.
Ban chỉ đạo Liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm đã ban hành Kế hoạch số 265 triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021 với chủ đề: “Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới”.

Nguồn: Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế

SHARE