Đại hội Đảng bộ Viện Y Dược Học Dân Tộc TP.Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 2020

0
1513
Đ/c Huỳnh Nguyễn Lộc

Chiều ngày 09/04/2015, Đại hội Đảng bộ Viện Y Dược Học Dân Tộc TP.Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã diễn ra tại Hội trường lớn Viện Y Dược Học Dân Tộc với sự tham gia của 33 đảng viên chính thức và 06 đảng viên dự bị.

Đại hội vinh dự được đón tiếp các đồng chí đại diện cho Đảng ủy Sở y tế; đại diện Đảng ủy, Chi ủy các đơn vị bạn; đại diện lãnh đạo các khoa phòng trực thuộc Viện và đại diện Ban chấp hành các đoàn thể tại Viện.

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình bày dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Viện Y Dược Học Dân Tộc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2010-2015; dự thảo báo cáo chính trị về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Viện Y Dược Học Dân Tộc lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020 và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2010-2015.

Đến tham dự Đại hội, Đồng chí Võ Văn Tiến – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Sở y tế TP.HCM đã phát biểu và chỉ đạo Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Trần Thị Thanh Hương – đại diện Đoàn Thư ký cũng đã báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của Đại hội đối với dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Sở Y tế lần thứ VIII; dự thảo về tiêu chuẩn, cơ cấu Đảng bộ Sở Y tế nhiệm kỳ 2015-2020; dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Viện Y Dược học dân tộc lần thứ I.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ Viện Y Dược Học Dân Tộc nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 7 đồng chí:

Đ/c Huỳnh Nguyễn Lộc
Đ/c Huỳnh Nguyễn Lộc
Đ/c Võ Thành Danh
Đ/c Võ Thành Danh
Đ/c  Nguyễn Văn Hinh
Đ/c Nguyễn Văn Hinh
Đ/c Trần Thị Thanh Hương
Đ/c Trần Thị Thanh Hương
Đ/c Trương Thị Ngọc Lan
Đ/c Trương Thị Ngọc Lan
Đ/c Thạch Thu Phượng
Đ/c Thạch Thu Phượng
Đ/c Đỗ Thường Quân
Đ/c Đỗ Thường Quân

Ngoài ra, Đại hội cũng tiến hành bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Sở Y tế nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Cuối Đại hội, 100% đảng viên chính thức đã tiến hành biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu và dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Y Dược Học Dân Tộc nhiệm kỳ 2015 – 2020./.

 

SHARE