Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh

0
491

Sau khi Bộ Y tế tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch và Ký cam kết thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” khu vực phía Nam. Ngày 07/8/2015, Viện Y Dược Học Dân Tộc thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch và Ký cam kết thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” tại Viện.

4

 

Hội nghị có sự tham gia của gần 300 cán bộ viên chức và người lao động Viện Y Dược Học Dân Tộc. Tại Hội nghị, bà Trần Thị Thanh Hương – Chủ tịch Công đoàn Viện đã triển khai Kế hoạch và quán triệt 08 nội dung tập trung thực hiện:

1.Tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp với người bệnh cho cán bộ y tế, bao gồm Lãnh đạo đơn vị, Lãnh đạo khoa, phòng, bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý, nhân viên hành chính, bảo vệ, trông xe…

2.Thành lập, triển khai phòng Công tác xã hội với tổ chức, biên chế theo quy định của Bộ Y tế; triển khai bộ phận chăm sóc “khách hàng” gắn với nhiệm vụ truyền thông, giáo dục sức khỏe, tập trung tại khoa Khám bệnh.

3.Xây dựng và ban hành Thông tư quy định về trang phục y tế nhằm giúp người bệnh dễ dàng nhận biết chức danh chuyên môn nghề nghiệp của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở khám, chữa bệnh; triển khai theo lộ trình tại tất cả các cơ sở y tế từ 1/1/2016.

4.Tiếp tục triển khai, kiện toàn, hoàn thiện “đường dây nóng” theo Chỉ thị 09/CT-BYT ngày 22/11/2013 về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh. Bộ Y tế yêu cầu lãnh đạo ngành y tế ở tất cả các cấp tôn trọng, lắng nghe các ý kiến phản ánh, bức xúc của nhân dân qua “đường dây nóng”. Các bệnh viện tuyến trung ương, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với các đơn vị trong toàn ngành phân công công chức, viên chức trực điện thoại “đường dây nóng” 24/24h.

5.Duy trì, củng cố hòm thư góp ý, xử lý kịp thời ý kiến phản ánh của người dân thông qua hòm thư góp ý theo quy định của pháp luật.

6.Triển khai Đề án “Tiếp sức người bệnh”: các bệnh viện phối hợp Hội Thầy thuốc trẻ tổ chức các đội Thanh niên tình nguyện “Tiếp sức người bệnh”, thành viên là các đoàn viên, thanh niên, sinh viên y dược giúp đỡ bệnh nhân và người nhà đến khám, điều trị, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, quan tâm giúp đỡ người bệnh trong lúc khó khăn, bệnh tật, góp phần làm giảm quá tải trong đón tiếp, khám bệnh cho người bệnh tại các bệnh viện. Các hoạt động được triển khai thực hiện từ tháng 6/2015.

7.Xây dựng phong cách, thái độ, phục vụ văn minh, thân thiện, không có tiêu cực: Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế và cán bộ y tế phục vụ bệnh nhân theo phương châm “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở; Bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, Bệnh nhân về dặn dò chu đáo”; chú trọng xây dựng, đưa ra những biện pháp cụ thể phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị để khắc phục những hành vi ứng xử không tốt của từng cán bộ y tế trong khoa, phòng với người bệnh như: thờ ơ, cáu gắt, hách dịch, cửa quyền, có biểu hiện gợi ý nhận tiền, quà, gây phiền hà cho người bệnh.

8.Ký cam kết và thực hiện các nội dung cam kết thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

2

Để thực hiện quyết tâm triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, tại Hội nghị, 20 trưởng khoa phòng đã ký cam kết thực hiện các nội dung trên với Phó Viện trưởng điều hành Viện.

5

Ông Huỳnh Nguyễn Lộc – Phó Viện trưởng điều hành Viện cho biết, sau khi trưởng khoa phòng ký cam kết, Viện sẽ hướng dẫn các khoa phòng tổ chức cho cán bộ, viên chức và người lao động ký cam kết với trưởng khoa phòng.

8

Việc triển khai và ký cam kết nhằm hướng tới mục tiêu thay đổi nhận thức, thái độ phong cách phục vụ người bệnh của cán bộ y tế, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, củng cố niềm tin và sự hài lòng của người bệnh, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế Việt Nam.

7

SHARE