Kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế và xây dựng cơ bản tại Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh

0
2065

Ngày 09/10/2019, BS CKII. Nguyễn Hoài Nam – Phó giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Thanh Triều – Phó trưởng Phòng Kế hoạch tài chính Sở Y tế cùng đoàn cán bộ đã thị sát công trường tại dự án Khu khám và điều trị ban ngày Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế của đơn vị thi công công trình dự án Khu khám và điều trị ban ngày Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh, tại khu đất số 275 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, BS CKII. Nguyễn Hoài Nam đánh giá cao nỗ lực của Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh và đơn vị thi công trong việc đảm bảo tiến độ thi công công trình.

BS CKII. Nguyễn Hoài Nam – Phó giám đốc Sở y tế (Đứng thứ 2 từ phải qua) cùng đoàn kiểm tra và Ban giám đốc Viện Y dược học dân tộc tại công trình.

Phó giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu đơn vị thi công cần tập trung vào xử lý các công việc như: Tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị về công trường đảm bảo an toàn, có các biện pháp tổ chức thi công trong mùa mưa; Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị thi công và các đơn vị tư vấn cùng Ban quản lý dự án phải phối hợp chặt chẽ với nhau, phải đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, tiếp tục làm tốt hơn nữa trong công tác quản lý, điều hành.

Bên cạnh đó, đoàn giám sát nhắc nhở việc thực hiện tiến độ giải ngân công trình đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bổ sung và ghi vốn trong năm 2019. Hiện nay việc giải ngân vốn của Viện đã đạt được kết quả đáng tích cực, đạt tỷ lệ hơn 98% kế hoạch ghi vốn năm 2019, trong thời gian tới sẽ có đề xuất tiếp tục ghi vốn năm 2020.

Riêng đối với việc đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế, Viện đã tổ chức đấu thầu công khai rộng rãi. Đến nay Dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh đã có kết quả phê duyệt lựa chọn nhà thầu Cung cấp lắp đặt thiết bị. Hiện tại, Viện và nhà thầu đang thực hiện ký kết hợp đồng để cung cấp lắp đặt thiết bị.

SHARE