Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020)

Nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng đến kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) và Kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chsi Minh (22/12/1975 – 22/12/2020), Đảng ủy Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

0
522

Nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020), chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng đến kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) và Kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh (22/12/1975 – 22/12/2020), Đảng ủy Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mở đầu hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là Lễ dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phố đi bộ Nguyễn Huệ vào chiều ngày 02/02/2020. Với lòng thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tập thể Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh xin trân trọng biết ơn vị cha già dân tộc cùng các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh và cống hiến cho nền độc lập nước nhà, nguyện một lòng tin tưởng đối với đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước, luôn luôn nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự tin tiếp bước dưới cờ Đảng, phấn đấu xây dựng Viện Y dược dân tộc TP. Hồ Chí Minh phát triển vững mạnh, hòa cùng sự phát triển của Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Chiều ngày 03/02/2020, tại Hội trường lầu 2 Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Ban giám đốc Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh cùng các đoàn thể trực thuộc như Đoàn Thanh niên, Công Đoàn, Hội cựu chiến binh và người lao động Viện tham dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020). Tại buổi lễ, sinh hoạt về truyền thống 90 năm vẻ vang của Đảng, Bác sĩ CK II Huỳnh Nguyễn Lộc – Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh đã nêu bật và làm đậm nét về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua 90 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; lịch sử các kỷ Đại hội Đảng toàn quốc và các tổng bí thư qua các thời kỳ. Đồng thời khẳng định: sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là mốc son chói lọi, là sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại, đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam. Đây là kết quả tất yếu của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước trong những năm 20 của thế kỷ XX. Thực tiễn cách mạng Việt Nam 90 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cam go để đưa dân tộc ta đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang.

Dịp này, Công Đoàn và Đoàn Thanh niên Viện cũng trao danh sách công đoàn viên, đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Đây là các hoạt động thiết thực của tập thể Đảng ủy, ban giám đốc, cán bộ viên chức và người lao động Viện hướng về Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, thể hiện tình cảm của thế hệ trẻ ngành Y học cổ truyền đối với những mốc son lịch sử quan trọng của dân tộc.

SHARE