Sinh hoạt khoa học kỹ thuật chuyên đề “Quản lý chất lượng bệnh viện” năm 2015

0
529

Nhằm trang bị, bồi dưỡng, cập nhật những nguyên lý cơ bản của quản lý chất lượng bệnh viện từ đó biết được những điều kiện cần thiết để hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện triển khai hiệu quả tại các khoa – phòng – đơn vị trực thuộc Viện Y Dược Học Dân Tộc Thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay ngày 25/3/2015, tại Hội trường Viện đã diễn ra buổi sinh hoạt kĩ thuật khoa học với Chuyên đề: “10 điều kiện cần cho hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện”  do TS.Bác sĩ Tăng Chí Thượng – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản lý Chất lượng, Phó Giám đốc Sở Y Tế hướng dẫn.

SHKHKT
TS.Bác sĩ Tăng Chí Thượng – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản lý Chất lượng, Phó Giám đốc Sở Y Tế

 

Tham dự buổi sinh hoạt có ông Huỳnh Nguyễn Lộc – Phó Viện Trưởng điều hành Viện cùng đại diện các Đoàn thể, Trưởng, Phó các Khoa-Phòng và hơn 75 Cán bộ, Viên chức, Nhân viên của Viện.

TS.TangChiThuong

Tại buổi sinh hoạt, nhiều nội dung hấp dẫn và thiết thực áp dụng hiệu quả cho hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện được TS.Bác sĩ Tăng Chí Thượng trình bày như định hướng phương pháp triển khai quản lý chất lượng bệnh viện tại các bệnh viện cùng các điều kiện cần thiết : phát triển nguồn nhân lực của bệnh viện, triển khai quản lý nguy cơ, động viên khuyến khích sáng tạo trong bệnh viện hay cải thiện môi trường làm việc cho nhân viên v.v…

SHKHKT 2

Qua đó giúp người tham dự định hướng và hiểu rõ hơn về quy trình quản lý chất lượng bệnh viện.
 Buổi sinh hoạt khoa học kĩ thuật là một trong những nội dung thực hiện theo chương trình hoạt động và nhiệm vụ chính trị của Viện Y Dược Học Dân Tộc thành phố Hồ Chí Minh năm 2015./.

SHARE