Tập Huấn Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn

Thực hiện theo kế hoạch số 104/KH-VYDHDT, ngày 05/11/2019, Viện Y dược học dân tộc tổ chức lớp đào tạo Y khoa liên tục “Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện” cho các Cán bộ chủ chốt, các thành viên Hội đồng và mạng lưới Kiểm soát nhiễm khuẩn.

0
925

Thực hiện theo kế hoạch số 104/KH-VYDHDT, ngày 05/11/2019, Viện Y dược học dân tộc tổ chức lớp đào tạo Y khoa liên tục “Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện” cho các Cán bộ chủ chốt, các thành viên Hội đồng và mạng lưới Kiểm soát nhiễm khuẩn.

Tham dự buổi tập huấn có sự tham gia của.BSCKII Nguyễn Thanh Tuyên, Phó Viện Trưởng; Trưởng/phó các khoa phòng cùng với các thành viên hội đồng và mạng lưới Kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn Viện.
Nhiễm khuẩn bệnh viện còn làm tăng tỷ lệ mắc bệnh, tăng tỷ lệ tử vong, kéo dài thời gian điều trị và đặc biệt là làm tăng chi phí điều trị. Đây là hậu quả không mong muốn trong khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc người bệnh. Do vậy, việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, thái độ về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế trong bệnh viện là rất quan trọng, đặc biệt những người thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân như điều dưỡng, kỹ thuật viên và các nhân viên vệ sinh tham gia trực tiếp vào công tác vệ sinh bệnh viện.

Lớp đào tạo được diễn ra từ ngày 05/11/2019 đến ngày 09/11/2019 với các nội dung về:
+ Tổng quan công tác KSNK;
+ Phòng ngừa chuẩn; Vệ sinh tay;
+ Khử khuẩn – tiệt khuẩn,
+ Vệ sinh bề mặt môi trường;
+ Quản lý và xử lý đồ vải; Phân loại chất thải y tế.
+ Hướng dẫn giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện, giám sát công tác KSNK.

Sau lớp đào đạo, các Cán bộ chủ chốt và các thành viên Hội đồng, Mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn được cấp chứng chỉ, đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, tăng cường năng lực kiểm soát nhiễm khuẩn, đảm bảo an toàn người bệnh và nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân cho cán bộ nhân viên y tế trong Viện.

SHARE