Tập huấn kiến thức về nghiệp vụ an toàn lao động

0
559

Trong 02 ngày, từ ngày 17 -18/11/2018, Viện Y dược học dân tộc vừa tổ chức tập huấn kiến thức về nghiệp vụ an toàn lao động, cách vận hành máy móc thiết bị cho hơn 300 nhân viên đang làm việc tại Viện.
Với các lớp học kỹ năng an toàn lao động về nghiệp vụ kỹ thuật an toàn vận hành thiết bị áp lực, nghiệp vụ kỹ thuật an toàn vệ sinh viên, nghiệp vụ kỹ thuật an toàn lao động và nghiệp vụ kỹ thuật an toàn điện.
Cụ thể, nội dung tập huấn bao gồm chính sách pháp luật về An toàn vệ sinh lao động, kỹ năng phương pháp hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên; Chuyên đề về quản lý rủi ro trong quá trình công tác và thảo luận rút kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới an toàn lao động.
Đây là một hoạt động thiết thực nhằm tuyệt đối không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây thương tích cho người lao động,…. hoạt động này được Ban giám đốc Viện thường xuyên tổ chức thông qua tập huấn mạng lưới an toàn vệ sinh viên nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, tuyên truyền, nâng cao ý thức của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành nội quy, quy định về An toàn lao động – vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong lao động sản xuất. Nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh viên, thi đua làm tốt công tác An toàn lao động – Vệ sinh lao động, góp phần cùng chuyên môn ngăn ngừa, hạn chế tối đa các yếu tố gây ra tai nạn lao động.

Kết thúc buổi học,  toàn bộ cán bộ, công nhân viên, người lao động của Viện được làm bài thu hoạch nhằm đánh giá kết quả,kiến thức nội dung của lớp học thông qua 02 ngày tập huấn.

SHARE